2019. október 22.

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság testületei

Igazgatótanács

Az AKIT tevékenységi körében döntéshozó, javaslattevő, véleményező és konzultatív testülete az Igazgatótanács.

Az Igazgatótanács az SZMSZ 12. § (8) bek. c) pontjában meghatározottakon túl meghatározza:

  • az AKIT tevékenysége elveit,
  • jóváhagyja a kutatási-fejlesztési, stratégiai tervét,
  • elfogadja az AKIT szervezeti egységei munkájáról szóló éves szakmai beszámolót,
  • dönt a saját alapítású agrár-szakmai kitüntetések odaítéléséről,
  • dönt mindazon kérdésekben, amelyek az AKIT feladatai ellátásához szükségesek,
  • dönt, véleményt nyilvánít mindazon ügyekben, amelyeket az egyetem kancellárja, rektora vagy a tudományos főigazgató az Igazgatótanács elé terjeszt, valamint
  • dönt, véleményt nyilvánít és javaslatot tesz azokban az ügyekben, amelyeket egyetemi szabályzat az Igazgatótanács hatáskörébe utal.

Az Igazgatótanácsnak az AKIT gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következményekkel járó döntései és intézkedései tekintetében a kancellár egyetértési jogot gyakorol, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

Az Igazgatótanács összetétele


Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385