2019. október 22.

Küldetésnyilatkozat

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) a Debreceni Egyetem szervezeti keretén belül működő, a Gazdálkodási Szabályzat szerinti gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység. A Debreceni Egyetem kiemelkedő szerepet játszik a regionális valamint országos oktatásban és kutatásban. Kutatóegyetemként az egyedüli egyetem, mely agrár felsőoktatást végez és agrár kutatóintézetekkel rendelkezik. Mindezek alapján egyedülálló lehetősége van az agrárkutatások és a hozzákapcsolódó innovációk megvalósítására.

Az AKIT három szervezeti egységre tagolódik, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI), a Karcagi Kutatóintézet (KKI) és a Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI). Mindhárom nagy múlttal rendelkező kutatóintézet. Megalapításukkor küldetésük volt, hogy Tájkutató Intézetként szolgálják a kutatást, az innovációt, az oktatást, a gyakorlati képzést és szaktanácsadást a helyi régiókban a helyi társadalmi elvárások és igények alapján. Biztosítva a tudásközpont szerepét, azaz az adott korban elérhető legmagasabb, tudásra alapozott kutatások, fejlesztések és innovációk révén. Jelenleg fő célunk is megegyezik ezzel, vagyis a fenntartható társadalmi fejlődést rendszerszemléletű kutatással szolgálni.Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385