2020. január 26.

KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel köszöntjük az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) honlapján. Az Agrár Kutatóintézet és Tangazdaság (AKIT) a Debreceni Egyetem agrárágazati szolgáltató egysége. Tevékenységét a DE Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságra vonatkozó előírások szerint végzi. Célja az Észak-Alföldi Régióhoz tartozó három megye élelmiszergazdaságának fejlesztése az egyetemi erőforrások felhasználásával a gazdasági, a kormányzati, az önkormányzati és civil szférákkal együttműködésben.

Az AKIT Főigazgatói Titkárság, szervezeti egységei vonatkozásában,

 • ellátja az agrártudományi szakmai feladatok koordinálását,
 • közreműködik a Debreceni Egyetemen folyó agrárágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységgel valamint a gyakorlati képzés feladatainak ellátásában,
 • hozzájárul, illetve részt vesz:
  • a magyar agrár- és élelmiszeripari termékek fejlesztéséhez,
  • a területi-regionális és országos természeti, közgazdasági, környezeti viszonyainak megfelelő kutatás-fejlesztéshez,
  • a biológiai megoldások kutatásához,
  • a biológiai alapok megteremtéséhez és fenntartásához,
  • a régió- és vidékfejlesztés szakmai bázisának biztosításához.

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság szervezeti egységei jogutódjai a korábbi Agrártudományi Központnak. Magában foglalja a Karcagi Kutatóintézetet (KKI), a Nyíregyházi Kutatóintézetet (NYKI), valamint a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetet (DTTI).

A Karcagi Kutatóintézet

 • Növénynemesítési kutatásainak célja: a Nagykunság kedvezőtlen ökológiai adottságai között is versenyképes növényfajok fajtáinak és hibridjeinek nemesítése, elterjesztése.
 • Kiemelt feladata a tájhoz kapcsolódó talajhasználat kialakítása, különösen a talajvédelemmel, a talajtermékenység fenntartásával, növelésével, a hatékony vízgazdálkodással kapcsolatos törvényszerűségek feltárása.
 • A gyepgazdálkodás terén a kutatóintézet célja: a környezetvédelmi körülményekkel összhangban álló gyephasznosítás és az ehhez kapcsolódó juhtenyésztés lehetőségeinek feltárása.
 • Egyetemi szinten a kutatói képzés és a gyakorlati képzés is feladata.
 
A Nyíregyházi Kutatóintézet
 • Fejleszti a nyírségi térségre adaptált biotikus és abiotikus stresztoleráns kertészeti és szántóföldi növények biológiai alapjait.
 • Ellátja a hazánkban egyedülálló fajtaportfólión belül fehérje- és alternatív növények nemesítését, termesztéstechnológiájuk, kidolgozását és adaptálását.
 • A 86 éves Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletre alapozva végzi a homoktalajok komplex hasznosításának kutatását, komplex talajerő-gazdálkodási alternatívák vizsgálatát, adaptálását.
 • A korszerű nemesítő munkát az intézet biotechnológiai kutatási támogatják.
 • Bioterületükön ökogazdálkodási, talajbiológiai kutatásokat folytatnak.
 • Egyetemi szinten feladata: a kutatói utánpótlás nevelése, szaktárgyak oktatása, gyakorlati képzés.
A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
 • Több mint 30 éves tartamkísérletekben vizsgálja:
  • a kukorica, az őszi búza tápanyag- és vízellátásának a termés mennyiségre és minőségre gyakorolt hatását,
  • különböző talajművelési rendszerek talajra és a kukorica terméseredményeire gyakorolt hatását,
  • az egyes kukorica és őszi búza genotípusok tulajdonságait eltérő tápanyag- és vízellátás mellett.
 • Génmegőrzését végzi az őshonos magyar tyúknak, az erdélyi kopasznyakúnak, a parlagi pulykának, a csókai cigája juhnak.
 • A pomológiai bemutatókertben mutatjuk be a térségünkben őshonos, vadontermő gyümölcsfajok változatosságát és genetikai értékeit.
 • A DTTI a gyakorlati képzés elsődleges helyszíne.
 

Honlapunkon megismerheti szervezeti egységeink tevékenységét, olvashat rendezvényeinkről, tájékozódhat a legfrissebb eseményekről. Reméljük, hogy oldalainkat böngészve megtalálja a szükséges, naprakész információkat. Kérdéseivel, észrevételeivel keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Prof. Dr. Dobránszki Judit
tudományos főigazgató

 


Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385