2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveTermészetvédelmi mérnöki levelező
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás

1. A mesterképzési szak megnevezése: természetvédelmi mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles természetvédelmi mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
természetvédelmi mérnök alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 • agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki szakok alap vagy mesterképzési szakok;
 • műszaki képzési területről: környezetmérnöki alap- vagy mesterképzési szak;
 • természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi, környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, geológus, környezettan tanár, környezettudományi, környezetvédelemtanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 42 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.


7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • természetvédelmi és ökológiai,
 • biodiverzitási és genetikai,
 • tájtörténeti,
 • környezetpolitikai és jogi ismeretek,
 • természeti állapot felmérési és hatásismeretek,
 • a globális környezeti rendszerek ismerete.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére,
 • természetvédelmi nevelésre,
 • az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására,
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátására,
 • ex situ génmegőrzési feladatok ellátására,
 • természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreinek betöltésére,
 • a természetvédelem törvényi előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására, valamint természetvédelmi szaktanácsadásra,
 • a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, valamint hazai és nemzetközi, nem kormányzati szerveknél szakirányú képzettséget igénylő vezetői feladatok ellátására.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más mezőgazdasági, valamint természetvédelmi ágazatok között felmerülő problémák esetén,
 • szakmai konzultációra való képesség a természetvédelmet érintő kérdésekben,
 • kreativitás,
 • szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
 • tervezési-fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
 • információ felhasználási és elemző képesség,
 • környezettudatos magatartás,
 • a környezetvédelmi előírások betartatása,
 • természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
 • szakmai felelősségtudat,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 15-22 kredit:
biodiverzitás-monitorozás, monitoring távérzékeléssel, természetvédelmi genetika, táj- és vegetációtörténet, bioetika, információkeresés és szaknyelvhasználat.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-42 kredit:
Magyarország és Európa védett természeti területei, természetvédelmi politika, környezetpolitika, nemzetközi természetvédelmi jog, a természetvédelem nemzetközi helyzete és története, természetvédelmi vagyongazdálkodás, természetvédelmi kezelési tervek készítése, természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat, környezeti nevelés, globális környezeti rendszerek működése.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30 kredit:
a választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak.

8.4. A diplomamunka elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges szakspecifikus tárgykörök:
minimálisan 6 kredit.

8.5. Diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
Természettudományi, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit);
szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, természetvédelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: