2020. január 19., vasárnap

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveNövényorvosi
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás

1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles növényorvos
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Plant Protection

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14 – 18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 36 – 44 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 22
kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6
kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre felkészítés.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • növénytani, kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, agro-zoológiai,
  növénykórtani, herbológiai és növénytermesztési ismeretek,
 • a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, gazdálkodási,
  kereskedelmi, vidékfejlesztési, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment
  ismeretek,
 • műszaki, technológiai ismeretek,
 • növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,
 • szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • növényi kártevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére, vezetésére,
 • üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására,
 • járványok és gradációk előrejelzésére, a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére,
 • növényegészségügyi hatások elemzésére,
 • karantén védekezés lefolytatására,
 • környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására,
 • új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére,
 • a környezet peszticid-terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására,
 • integrált növényvédelem megvalósítására,
 • az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • kutatási feladatok megvalósítására,
 • termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére,
 • környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás,
 • környezet iránti tudatosság és felelősség,
 • a környezetvédelmi előírások betartása,
 • a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
 • szakmai felelősségtudat,
 • a rendszeres szakmai továbbképzés iránti igény,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök: 14-18 kredit;

 • természettudományos alapismeretek: kémiai, molekuláris biológiai és biokémiai, környezetvédelmi és toxikológiai, ökológiai ismeretek;
 • közgazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: gazdálkodási és kereskedelmi, vidékfejlesztési és vállalkozási menedzsment ismeretek;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 36-44 kredit;

 • természettudományi és műszaki ismeretek: növénykórtani, növényvédelmi entomológiai, herbológiai és gyomszabályozási, alkalmazott növénybiotechnológiai és rezisztenciabiológiai, szaktanácsadási és döntéstámogató rendszerek, műszaki és informatikai ismeretek;
 • növényvédelemtani ismeretek: diagnosztikai, növényvédelmi előrejelzési, járványtain, integrált (ökológiai, biológiai) növényvédelmi, erdészeti növényvédelmi, növényvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 22-34 kredit;
növénykórtani ismeretek, növényvédelmi állattani, herbológiai, üzemi növényvédelmi, interdiszciplináris modul;
8.4. diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növény- , állatt-, gazdaságtudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) megszerezzen.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: