2020. január 24., péntek

Mesterképzés (MA, MSc)


Szak neveÉlelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki levelező
TípusaMesterképzés
TantervLetöltés
Leírás

1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Safety and Quality Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak;
 • műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:

 • agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok;
 • műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok;
 • természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok;
 • orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak, ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22 – 26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 28 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 38 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer–előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • műszeres analitikai ismeretek
 • élelmiszer toxikológiai ismeretek
 • mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek
 • táplálkozástudományi ismeretek
 • minőségügyi ismeretek
 • élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés
 • élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági vonatkozásai
 • élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai
 • biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései
 • élelmiszer-gazdaságtani ismeretek
 • élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai;
 • az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi hatósági intézményrendszere;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az élelmiszerbiztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására,
 • az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer toxikológia és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására,
 • az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére,
 • megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállítására,
 • az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére,
 • az élelmiszerbiztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • önálló munkavégzés,
 • szakmai véleményalkotás,
 • kutatási, tervezési és menedzselési képesség,
 • kreativitás,
 • hatékony problémamegoldó készség,
 • információ-felhasználási és -elemző készség,
 • jó szervező és koordináló készség,
 • képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
 • motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az élelmiszerbiztonsági szemlélet fejlesztése érdekében,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátása.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 22-26 kredit:
méréselméleti és kísérlettervezési alapismeretek, műszeres analitikai módszerek (spektroszkópia, elválasztás-technika), táplálkozási ismeretek, minőség és biztonság
élelmiszertechnológiai vonatkozásai, gazdálkodástudományi ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22-28 kredit:
alapanyagok és élelmiszerek toxikológiája, élelmiszerminőség és –biztonság mikrobiológia vonatkozásai, minőségirányítás, minőségmenedzsment,
minőségbiztosítási rendszerek, élelmiszerminőség és -biztonság jogi szabályozása, az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói elvárások és fogyasztóvédelelem, innovációs menedzsment
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-38 kredit:
minőségügyi rendszerek auditálása, mérések minőségbiztosítása, élelmiszerbiztonsági kockázatelemzés, nyomonkövetés az élelmiszerláncban, analitikai gyorsmódszerek,
kapcsolt analitikai rendszerek, molekuláris biológia, mikrobiológiai gyorsmódszerek,
a géntechnológia és új élelmiszerek kockázatai, etikai és jogi kérdéseik, élelmiszerlogisztika és környezeti biztonság;
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomány, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit) matematika, informatika, biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia, közgazdaságtan; szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): méréstechnika, automatizálás, mérnöki műveletek, analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer technológiák, alapanyag-ismeret, jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: