2020. január 24., péntek

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveKertészmérnöki levelező
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: kertészmérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: kertészmérnök

3. Képzési terület: agrár

4. Képzési ág: élelmiszer- és kertészmérnöki

5. A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 (+30) kreditpont
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: -
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 27 kreditpont
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 8 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 45 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére, az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére. Alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. A termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén is ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a kertészmérnökök képesek:

  • a kertészeti növényekben lejátszódó fontosabb folyamatok fizikai, kémiai, biológiai hátterének felismerésére;
  • biológiai, kémiai, élettani, műszaki és technológiai ismereteik alapján magas biológiai értékű kertészeti termékek előállítására, megóvására;
  • termesztés technológiák élettani, műszaki és közgazdasági hátterének meghatározására;
  • kertészeti termesztésben károsító szervezetek felismerésére, ellenük való hatékony védekezésre;
  • a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására; önálló kertészeti gazdaságok létrehozására és üzemeltetésére;
  • kertészeti termékek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére; kertészeti termelés és forgalmazás terén a várható trendeket felismerni, a tevékenységet ennek megfelelően módosítani;
  • szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére.

Az alapfokozat birtokában a kertészmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve. alkalmasak:
a kertészeti termékek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szak és közigazgatási feladatok ellátására; kertészeti vállalkozásokban kertészeti termelési folyamatok megszervezésére, irányítására, valamint a kertészeti termeléssel kapcsolatos egyéb tevékenység mérnöki feladatainak ellátására; a kertészeti termesztés legújabb eredményeinek alkalmazására; szaktanácsadói feladatok ellátására.
Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
alapozó ismeretek: 42-56 kreditpont
matematika, fizika, informatikai, kémia és anyagcsere.élettan, biológiai, növénytani, növényi biotechnológiai, műszaki, genetikai és nemesítési ismeretek; gazdasági és humán ismeretek; természeti erőforrásokra (agrometeorológia, talajtan, vízgazdálkodás) vonatkozó és mezőgazdasági (nemesítés és genetika, növénytermesztés, állattenyésztés és földművelés)
ismeretek, EU agrárpolitika;
szakmai törzsanyag: 48-77 kreditpont
dísznövény termesztési és dendrológiai, gyümölcs.és faiskolai termesztési, szőlőtermesztési és borászati, zöldségtermesztési, gyógynövény termesztési, kertészeti növényvédelmi, gazdasági és gazdálkodási (ökológiai gazdálkodás, marketing, minőségbiztosítás, számvitel és pénzgazdálkodás, üzemszervezés) ismeretek; differenciált szakmai ismeretek.
differenciált szakmai ismeretek: 27-30 kreditpont
A kertészeti ágazatokhoz (dísznövénytermesztés, faiskolai termesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet, zöldségtermesztés), illetve a szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök: ökológiai gazdálkodás, kertészeti termékmenedzsment, kertészeti biotechnológia, zöldfelületgazdálkodás, kertészeti gépüzemeltetés és kertészeti vállalkozásfejlesztés.

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez a szakmai gyakorlat időtartama a kertészmérnöki alapszak kiemelt termesztési tárgyköreiben legalább 15 hét. Az alapszakon intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: