2020. január 24., péntek

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveNövénytermesztő mérnöki
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: növénytermesztő mérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: növénytermesztő mérnök

3. Képzési terület: agrár

4. Képzési ág: mezőgazdasági

5. A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 (+30) kreditpont
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális
kreditpontjai: 30 kreditpont
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: .
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 108 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik a növénytermesztés technológiai és vállalkozási ismeretének birtokában termelési, gazdálkodási, vezetői, szervezői, feldolgozási és forgalmazási folyamatok előkészítésére, elvégzésére, elemzésére és fejlesztésére alkalmasak, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a növénytermesztő mérnökök képesek:

  • a növényi termék.előállítás, kereskedelem, forgalmazás, menedzsment folyamatainak áttekintésére, értékelésére;
  • szántóföldi növényekkel kapcsolatos természettudományos, műszaki, mezőgazdaság technológiai, gazdasági, gazdálkodási ismeretek alkalmazására;
  • talaj. és tájvédelmi feladatok ellátására

Az alapfokozat birtokában a kertészmérnökök . a várható szakirányokat is figyelembe véve . alkalmasak:

  • szántóföldi növénnyel kapcsolatos szakterületi feladatok ellátására;
  • a növényi termék-előállításban, kereskedelemben, forgalmazásban önálló mérnöki vagy vezetői feladatok ellátására;
  • egy.egy növényfaj termesztésére specializálódott vállalkozás termelési, termeltetési feladatainak operatív koordinálására;
  • talaj- és tájvédelmi feladatok ellátására;
  • különböző élelmiszert vagy élelmiszer.alapanyagot előállító üzemek termeltetési, felvásárlói, termelésszervezési feladatainak ellátására;
  • szaktanácsadói és ellenőrzési feladatok elvégzésére.

Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, a változásokhoz alkalmazkodó tanulási készséggel.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
természettudományos és mérnöki alapismeretek: 20.30 kreditpont
matematikai, informatikai, műszaki, kémiai, állattudományi,
növénytudományi, mikrobiológiai, ökológiai, genetikai és biotechnológiai ismeretek;
mezőgazdasági és technológiai alapismeretek: 15.25 kreditpont
talajtan, agrokémia, környezetvédelem, technika, meteorológia;
gazdasági és humán ismeretek: 10.20 kreditpont
közgazdaságtudományi, jogi, társadalomtudományi ismeretek (számvitel és pénzgazdálkodás, vállalati gazdaságtan, humán menedzsment, mezőgazdasági termékek marketingje), EU agrárpolitika;
szakmai törzsanyag: 75-120 kreditpont
termesztéstechnológiai (földműveléstan, földhasználat és tájgazdálkodás, vízgazdálkodás és meloráció, mezőgazdasági géptan), növénytudományi (növényélettan, növénynemesítés és növényi biotechnológia,
növénytermesztéstan, növényvédelem, vetőmagtermesztés és forgalmazás, gyepgazdálkodás, fenntartható és ökológiai gazdálkodás,
kertészet), állattudományi (állattenyésztés, takarmányozás), minőségbiztosítási (minőségbiztosítás a növénytermesztésben,
termékfeldolgozás és élelmiszerbiztonság), gazdasági és szervezéstudományi modulok (növénytermesztés ökonómiája), differenciált szakmai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges termelőüzemi intenzív gyakorlat időtartama 14 hét. Az alapszakon intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat
megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: