2020. január 24., péntek

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveKörnyezetgazdálkodási agrármérnöki
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: környezetgazdálkodási agrármérnök

3. Képzési terület:
agrár

4. Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

5. A képzési idő félévekben:
6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok
száma:
180+30 kreditpont

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 27 kreditpont
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 72 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet és tájvédelem gyakorlatában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a környezetgazdálkodási agrármérnökök képesek:

 • önálló környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági
  technológiák alkalmazására;
 • környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására;
 • vállalatok környezetirányítási rendszerének kezelésére;
 • fenntartható földhasználatok kivitelezésére;
 • fenntartható tájgazdálkodás megvalósítására;
 • az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban;
 • azok ellenőrzésére, valamint szaktanácsadásra.

Az alapfokozat birtokában a környezetgazdálkodási agrármérnökök alkalmasak:

 • agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtok szintű
  alapfeladatainak ellátására;
 • agrár-környezetgazdálkodás szakigazgatási alapfeladatainak ellátására;
 • települési, hulladékgazdálkodási feladatok irányítására;
 • környezetvédelmi szakigazgatási alapfeladatok ellátására.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörök)

természettudományos és mérnöki alapismeretek 20-30 kreditpont
matematika, informatika, statisztika, műszaki ismeretek, kémia, biológia (mikrobiológia, növénytan, növényélettan, állattan, állatélettan), környezet és földtudományok (Magyarország természetföldrajza, talajtan, ökológia, geodézia és távérzékelés);

mezőgazdasági alapismeretek 15-30 kreditpont
földműveléstan, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattenyésztés, géptan, kertészeti termelés, növényvédelem;

agrár-gazdasági és humán alapismeretek 10-15 kreditpont
makro- és mikroökonómia, marketing, számvitel és pénzügy, kommunikáció, munkavédelem;

szakmai törzsanyag 75-125 kreditpont
agrár-környezetgazdálkodási ismeretek (környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, környezettechnika, erdő-és vadgazdálkodás, tájökológia, környezeti jog, EU agrárpolitika, földhasználat); környezet-és természetvédelmi ismeretek (környezeti elemek védelme, környezetállapot-felmérés, természetvédelem, környezetfizika, tájvédelem); környezetfejlesztési ismeretek (környezetgazdaságtan, térinformatika, területi tervezés, környezetpolitika); differenciált szakmai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartama legalább 300 óra. Az alapszakon külső gyakorlati helyen az intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján féléves gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: