2020. január 24., péntek

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveÉlelmiszermérnöki
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: élelmiszermérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: élelmiszermérnök

3. Képzési terület: agrár

4. Képzési ág: élelmiszer és kertészmérnöki

5. A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 (+30) kreditpont
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális
kreditpontjai: -
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok:10
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális
kreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 45
kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető
minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika és műszaki alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszertudományban, szakmai alapismeretekkel az élelmiszerek előállítása és tartósítása, valamint az élelmiszertechnológia terén, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve, képesek:

 • az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén az élelmiszerelőállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, vezetési és szervezési, marketing, élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására;
 • az élelmiszeripari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás során bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek molekuláris hátterének felismerésére;
 • az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazására;
 • élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítására, tartósítására, biztonságos élelmiszerek előállítására;
 • élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazására, a főbb élelmiszer komponensek azonosítására;
 • az élelmiszeripar számára fontos mikroorganizmusok kimutatására, vizsgálati módszereinek elvégzésére;
 • élelmiszeripari folyamatok tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére;
 • élelmiszeripari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazására, irányítására;
 • HACCP rendszer kiépítésében történő közreműködésre és annak irányítására;
 • élelmiszertechnológiákkal kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására;
 • szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére.

Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök, a várható szakirányokat is figyelembe véve, alkalmasak:

 • az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátására;
 • élelmiszertermeléssel és forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátására élelmiszerellenőrző állomásoknál;
 • a fogyasztóvédelem terén és a szakmai kamaráknál feladatok ellátására;
 • termelésirányítói és vezetői feladatok ellátására élelmiszeripari üzemekben.

Rendelkeznek együttműködő képességgel, szakmai kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
alapozó ismeretek: 50-60 kreditpont
természettudományos alapismeretek (matematika, biometria, alkalmazott informatika, fizika, kémia, biológia, általános mikrobiológia);
műszaki alapismeretek (gépészeti ismeretek); társadalomtudományi alapismeretek (közgazdaságtan, EU agrárpolitika);

szakmai törzsanyag: 80-105 kreditpont élelmiszerkémia, fizikai kémia, élelmiszeranalitika, élelmiszer
mikrobiológia és higiénia, élelmiszeripari alapműveletek, mérés és automatizálás, élelmiszeripari alapgépek, munkavédelem, élelmiszertechnológia, élelmiszerbiztonság, élelmiszeripari minőségirányítás, élelmiszeripari gazdaságtan, vezetési, szervezési alapismeretek, élelmiszertermelés és forgalmazás jogi szabályozása;

differenciált szakmai ismeretek

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez a szakmai gyakorlat időtartama az élelmiszermérnök alapszakon legalább 6 hét.
Az alapszakon intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: