2020. január 19., vasárnap

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveÁllattenyésztő mérnöki
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: állattenyésztő mérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: állattenyésztő mérnök

3. Képzési terület: agrár

4. Képzési ág: mezőgazdasági

5. A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok
száma:
180 (+30) kreditpont
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 30 kreditpont
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok:
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 90 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési ismereteik birtokában képesek az állati termék előállítás termelési, feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésre, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére, továbbá
kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az állattenyésztő mérnökök képesek:

 • az állattenyésztés és takarmányozás, az állati termékek feldolgozása,
 • értékesítése területén az ismeretek, módszerek, technológiák és munkaműveletek alkalmazására;
 • az állattenyésztési ágazatokban folyó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezésére, berendezések és gépek szakszerű üzemeltetésére;
 • gazdasági állatfajok tenyésztő.nemesítő munkájának elvégzésére ;
 • az állatállomány betegségmegelőző feladatainak szervezésére és megvalósítására;
 • az előállított termékek szakszerű kezelésére és azok értékesítésére, piaci forgalmazására;.
 • állati termék előállítás minőségi, minőségbiztosítási, környezetvédelmi és munkavédelmi előírásainak, jogi és közgazdasági szabályzórendszerének alkalmazására;
 • környezetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos előírásokbetartására;
 • gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére és gyakorlati megvalósítására;
 • gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási folyamatok végzésére.

Az alapfokozat birtokában az állattenyésztő mérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve alkalmasak:

 • állati termék előállítással foglalkozó termelőegységek termelésirányítói munkaköreinek ellátására;
 • vállalkozói és farmtípusú gazdaságok önálló vezetésére;
 • állattenyésztési ágazatokban használatos korszerű technológiák bevezetésére és alkalmazására;
 • állati termék előállításához kapcsolódó szakigazgatási feladatok ellátására;
 • gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzésére.

Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
természettudományos és mérnöki alapismeretek: 20.30 kreditpont
matematikai, kémiai, növénytudományi, állattudományi, genetikai és biotechnológiai alapismeretek;

mezőgazdasági, műszaki és technológiai alapismeretek: 8.15 kreditpont
műszaki, mikrobiológiai, földművelési és földhasználati alapismeretek ;

gazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: 5.10 kreditpont
közgazdaságtan, EU.agrárpolitika, jogi és társadalomtudományi alapismeretek;

szakmai törzsanyag: 88-117 kreditpont
növénytudományi (takarmánynövény termesztéstan, gyepgazdálkodás),
állattudományi (takarmányozástan, állattenyésztéstan), állategészségügyi (állategészségtan, állathigiénia, szaporodásbiológia),
gazdasági. és szervezéstudományi (állattenyésztési ágazatok ökonómiája, vezetési ismeretek és munkaszervezés, számvitel és pénzügyi ismeretek, környezetgazdálkodás),
élelmiszertudományi (állati termékek feldolgozása, állattenyésztési termékmarketing), műszaki tudományi (állattenyésztés gépei) ismeretek; differenciált szakmai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. Az alapszakon intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: