2020. január 24., péntek

Alapképzés (BA, BSc)


Szak neveVadgazda mérnöki levelező
Képzés típusaAlapképzés (BSc)
TantervLetöltés
Leírás

1. Az alapszak megnevezése: vadgazda mérnöki

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: vadgazda mérnök

3. Képzési terület: agrár

4. Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

5. A képzési idő félévekben: 6 félév (+gyakorlat)

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180+30 kreditpont
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 27 kreditpont
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: -
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 9 kreditpont
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 15 kreditpont
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 60 kreditpont
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: 30 kreditpont

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a vadvédelem és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (pl. erdészet, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat, a vadgazdálkodás érdekeit; alkalmasak a vadgazdálkodás speciális feladatainak ellátására, a természetvédelmi nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a vadgazda mérnökök képesek:

  • az elsajátított erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
  • vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és természetvédelmi problémák elemzésére; statisztikai, rendszerelméleti, ökonómiai elemzési módszerek alkalmazásával a problémák megoldására;
  • az Országos Vadgazdálkodási Adattár, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére;
  • vadállomány-szabályozási problémák megoldására, ökológiai szemléletű élőhelyfejlesztési feladatok elvégzésére.

Az alapfokozat birtokában a vadgazda mérnökök alkalmasak:

  • a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
  • vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzésére;
  • a vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem tervezésére, irányítására;
  • vadgazdálkodási és természetvédelmi tanácsadásra;
  • mezőgazdasági és erőgazdasági vállalkozások, nem kormányzati szervek vadgazdálkodási és természetvédelmi feladatainak ellátására;
  • vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati, horgászati és természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltésére.

A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
alapozó modulok: 60-75 kreditpont

természettudományos és mérnöki alapismeretek
növénytani, állattani, természetföldrajzi, ökológiai, talajtani, éghajlattani alapismeretek; műszaki ismeretek; statisztika; számítástechnika;

vadgazdálkodási és egyéb alapismeretek
erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, halászati alapismeretek; természetvédelem; környezet- és vízgazdálkodási ismeretek; vadászat és vadgazdálkodás alapjai, etológiai és viselkedésökológiai ismeretek, vadászati állattan; általános és szakmai jogi és igazgatási ismeretek; számvitel és pénzgazdálkodás; vezetési, kommunikációs és minőségbiztosítási ismeretek; európai uniós ismeretek; ágazati és piacgazdaságtan; marketing;

szakmai törzsanyag 80-95 kreditpont
vadászatszervezés és vadászati etika, vadbiológiai ismeretek, vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás, zárttéri vadgazdálkodás, állományhasznosítás, vadkárelhárítás és –becslés, vadgazdálkodás tervezése, élőhelykezelés és élőhelyfejlesztés, vadegészségügy, vadászebek és vadászati hasznosításuk, fegyver- és lőszerismeret, biztonságtechnika és munkavédelem, trófeakezelés és –bírálat, dermoplasztika; differenciált szakmai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartama nappali tagozaton 6, levelező tagozaton 4 hét. Az alapszakon külső gyakorlati helyen az intézmény és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján féléves gyakorlati képzés szervezhető, amelyhez az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően legfeljebb 30 kreditpont rendelhető.

10. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2020. január»
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.¤ 4015 Debrecen, Pf. 36. ¤ Telefon: (+36 52)-508-444; Dékáni Hivatal (+36 52)-508-412 ¤ Fax: (+36 52)-486-292
Email: