2020. január 19.

Kiadványok, bemutató filmek

„Modern informatikai eszközökkel az AMTC-ben”

„A gazdasági, társadalmi és környezeti változások által támasztott új kihívásokra minden felsőoktatási intézménynek reagálnia kell. A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának vezetése közép- és hosszútávú stratégiájában - a Centrum hatékony működése és versenyképességének megőrzése  érdekében - kiemelt figyelmet fordít az informatikai fejlesztésekre. ”

Videofilm megtekintése

„140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás”

„Örömmel nyújtom át a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás 140. évfordulója alkalmából készült kisfilmünket. Tudós szakemberek, tanárok közös akaratával 1868-ban nyitotta megy kapuit az első tiszántúli agrár-felsőoktatási intézmény, a debreceni Országos Gazdasági Tanintézet.
A tanintézet alapítása az bizonyítja, hogy felelősséggel gondolkodó elődeink tudták, hogy iskolázott, csiszolt elmékre, jól felkészült mezőgazdákra van szükség a természet adta kincs, a föld műveléséhez.
Az ünnepi alakalomra készült filmünkben felidézzük a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás történetének legjelentősebb szakaszait és állomásait az alapítástól kezdve az integrációig, a Debreceni Egyetem megalakulásán át egészen napjainkig.
Bízom benne, hogy az összeállítás méltó tanúja múltunk megbecsülésének és korhű dokumentuma jelenlegi sikeres tevékenységünknek.”

Prof. Dr. Nagy János
centrumelnök

Videofilm megtekintése

Kiadványok

Bemutató filmek

„AGROTECH magazinműsor”

A Debrecen Televízió 2009-ben havonta jelentkező, 25 perces Agrotech című magazinműsorban információval kívánja ellátni a televízió nézőit a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának karain zajló oktató-kutató munkáról, más karokkal és piaci szereplőkkel való együttműködésről.
A műsor szerkesztési koncepciója szerint rendszeresen beszámolnak a karokon folyó oktató munkáról, a hallgatók képzésének változásairól, és arról, hogyan igyekszik a centrum vezetése a lehető legfrissebb tudományos ismeretekkel ellátni diákjait.
Az Agrotech magazin több filmbejátszást és stúdióbeszélgetést is magába foglal.

„Tudás-vár” 

A Duna TV 2007 évben három egymást követő hónapban 20 perces műsor készített, melyben bemutatta a Debreceni Egyetemen folyó oktató-kutató munkát, hozzájárult annak hazai és nemzetközi megismertetéséhez a tv műholdas vételi lehetőségeinek kihasználásával.

A műsor magazin jellegű, blokkszerű rovatokkal. Az egyes 20 perces műsoridő kétharmada az egyetemen folyó oktató, tudományos munkával kapcsolatos, de bemutatta az egyetem határokon átívelő kapcsolatait is. A műsor utolsó egyharmadát a diákság életéből és az egyetem aktuális eseményekről szóló híradó zárja valamint a következő műsorról ad előzetest.

A 3 részből álló műsorsorozat több alkalommal megismétlésre került.

Tudásvár   I. - DUNA TV - 2007. 05. 31.
Tudásvár  II. - DUNA TV - 2007. 04.13.

Tudásvár III. - DUNA TV - 2007. 03.23.


Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385