2014. augusztus 20.

Hallgatói tájékoztatás a gyűjtőszámla alkalmazásáról

A Debreceni Egyetem a hallgatói befizetések Neptunban történő adminisztrációját a hallgatói gyűjtőszámla módszerével oldja meg. A gyűjtőszámlás rendszer bevezetésével a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül teljesítik a befizetési kötelezettségeiket, mellyel időt és fáradtságot takarítanak meg. Abban az esetben, ha a befizetést a hallgató helyett a munkahely vagy más szervezet átvállalja, az egyetem kincstári számlájára történő banki átutalást kell alkalmazni. A gyűjtőszámla alkalmazása nem érinti a hallgatói juttatások rendszerét. A hallgatók részére kifizetett összeget az egyetem az egyéni folyószámlájukra utalja.

Mi a gyűjtőszámla?

A gyűjtőszámla egy speciális folyószámla, amin a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg a felhasználásáról az egyes hallgatók döntenek. A hallgatói egyenleget a Neptun rendszer tartja nyilván. A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül valós pénzmozgás nélkül rendezhetik az egyetem felé fennálló pénzügyi kötelezettségeiket.

A gyűjtőszámlát a Debreceni Campus Kht. nyitotta meg az OTP Banknál. Erre a gyűjtőszámlára utalják át a hallgatók azt az összeget, amelyet egy bizonyos tanulmányi időszakban előreláthatóan felhasználnak a különböző egyetemi befizetésekre. Ezek lehetnek tandíj, költségtérítés típusú befizetések, vagy utóvizsgadíj, különeljárási díj, szolgáltatás térítése.

A hallgatók által a gyűjtőszámlára átutalt, és abból az egyetemi számlákra befizetett összegeket a Neptun rendszer hallgatónként elkülönítve tartja nyilván. Így mindenki naprakészen követheti egyenlege alakulását.

Mit kell tennie a hallgatónak?

  1. A beiratkozáskor a hallgató köteles a tanulmányi osztályon bejelenteni a bankszámlaszámát, vagy megjelölni azt a bankszámlaszámot, amire a hallgatói juttatások, gyűjtőszámlás visszautalások érkezhetnek. Hibás vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a hallgató számlájára történő utalásokat a Neptun nem tudja végrehajtani. 
  2. A hallgatók átutalással gondoskodnak a saját gyűjtőszámlájuk feltöltéséről. Ez a művelet valamilyen bankszámláról történő átutalással hajtható végre. Néhány alapvető szabályt figyelembe kell venni ahhoz, hogy a későbbi kellemetlenséget elkerüljék:
    • Az első és legfontosabb, hogy minden átutaláson, amely a gyűjtőszámlára érkezik a közlemény rovatban olvashatóan és pontosan meg kell jelölni, kinek a részére történt a befizetés. Ne feledjük el, hogy a gyűjtőszámla a banknál egyetlen közös folyószámla. A bank a befizetésekről értesíti a Neptun rendszert, és ott kerül feldolgozásra a közlemény rovat, vagyis tárolódik, hogy személy szerint kinek a részére történt a befizetés. A közlemény rovatban feltétlenül közölni kell a hallgató Neptun kódját ("NK-" előtaggal) és a nevét. (Pl.: NK - ABCDEF, Kiss Péter.) Amennyiben a közlemény rovat hibás, és a Neptun -ban nem tudjuk regisztrálni az összeget, a pénz azonnal visszautalásra kerül a kiinduló bankszámlára. Ez időveszteség a hallgatónak. 
    • Kizárólag bankszámláról történő átutalással szabad befizetni a gyűjtőszámlára. Sem csekkes, sem pénztári befizetés módszerét nem ajánljuk. Ekkor ugyanis nem érkezik meg a közlemény rovat és nem lehet beazonosítani a hallgatót. Ilyen esetben arra sincs mód, hogy visszautaljuk a beérkezett összeget a feladónak. Az átutalt összeg általában 2-3 napon belül jóváírásra kerül a hallgató Neptun-beli folyószámláján. Probléma esetén e-mailben lehet érdeklődni a neptun3 @unideb.hu címen. Meg kell írni az átutalás helyét és idejét. A hallgató személyesen is felkeresheti az Egyetemi Hallgatói Információs Központ (EHIK) felelős ügyintézőjét a fogadóórán. Kérjük, hogy hozza magával a megfelelő adatokat és igazolásokat arról, hogy mikor és hol kezdeményezte az átutalást. 
  3. A gyűjtőszámlára utalt összeg továbbra is a hallgató tulajdonában van. Ezért nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a befizetések teljesítéséről a hallgatónak a Neptun rendszerben kell intézkednie. A hallgató a tanulmányi rendszerben megtekintheti a fizetési kötelezettségeit, és ha van a gyűjtőszámláján elég pénz, akkor rendelkezhet a fizetési kötelezettségek teljesítéséről. Amint a műveletet végrehajtotta, a Neptun azonnal kifizetettnek tekinti az összeget. (Pl. azonnal mehet utóvizsgázni, mert a rendszer az utóvizsgadíj teljesítésének elrendelését követően azonnal érzékeli, hogy megtörtént a befizetés.)

Hogyan kell a befizetési kötelezettségeket teljesíteni a Neptun rendszeren keresztül?

A pénzügyi kötelezettségeket az esetek többségében kiírják a hallgatóknak, így a Neptun rendszerben azonnal látszik, hogy mit kell fizetnie. A befizetés mindig valamilyen jogcímhez kötődik, amit az ügyintéző a tétel kiírásakor határoz meg.

Egyes esetekben (pl. költségtérítés) az ügyintéző előírja a hallgató számára a befizetési kötelezettséget. A hallgató ilyenkor a „Pénzügyek” menüpontban a "Befizetés" nyomógomb hatására megtekintheti a „Tételek listázása”-t, és elvégezheti a teljesítést, ha van a gyűjtőszámláján elegendő összeg.

A gyűjtőszámlán lévő pénzt időben pótolni kell, mert abban az esetben, ha sürgős fizetési kötelezettséget kell teljesíteni, esetleg nincs lehetőség a 2-3 napos banki tranzakció kivárására, ami a pénz gyűjtőszámlára történő  átutalásához kell.

A hallgató vissza is utalhatja a gyűjtőszámláján megmaradt pénzét. Visszautalhatja a teljes összeget, vagy annak egy bizonyos részét. Ez az utalás havonta 1-2 alkalommal történik, így a saját folyószámlájára a pénz esetleg néhány nappal később érkezik meg. Az utalás mindig arra a folyószámlára kerül, amely a hallgató adatainál a bankszámlaszám mezőben be van állítva.

Az ismertetett folyamatok alapján is látható, hogy a hallgató a gyűjtőszámlára utalt pénzét csak az egyetemi fizetési kötelezettségeire tudja fordítani. Más helyett nem fizethet a gyűjtőszámláról. Kizárólag a saját folyószámlájára utalhatja vissza a pénzt. Ezek biztosítják, hogy a pénze biztonságban van, és illetéktelen hozzáférés esetén sem tudják a gyűjtőszámlán szereplő összeget más célra felhasználni. A hallgatókat nem terheli számlavezetési és tranzakciós költség a gyűjtőszámlára vonatkozóan. Ennek ellentételezéseként a gyűjtőszámlára utalt pénz nem kamatozik.

A gyűjtőszámla neve és számlaszáma:

DE HALLGATÓI BEFIZETÉSEK ALSZÁMLA

1 1 7 3 8 0 0 8 - 2 0 8 1 2 8 2 7

Kérjük tehát, hogy erre a számlaszámra minden hallgató utaljon át annyi összeget, amennyi befizetési kötelezettsége előreláthatólag felmerül az elkövetkezendő időszakban. Így minden különösebb utánajárás nélkül interneten keresztül teljesítheti pénzügyi kötelezettségeit mindaddig, amíg megfelelő összeg áll rendelkezésére a gyűjtőszámlán.

Ismételten felhívjuk minden hallgató figyelmét arra, hogy a banki átutaláson a közlemény rovatban a következő adatokat olvashatóan tüntesse fel, mert ezzel nagyon sok kellemetlenségtől kíméli meg magát:

NK-xxxxxxx (azaz "NK-" és a hallgató Neptun-kódja), Név
Például: NK-ABCDEF, Kiss Péter

A hallgatók a befizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kérdésekben segítséget kérhetnek a tanulmányi osztálytól.
A banki átutalásokat érintő kérdésekben a címen, vagy az EHIK fogadóóráján kapnak tájékoztatást és segítséget.

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385
E-mail: