2020. február 25., kedd

Bemutatkozás

Az első doktori (PhD) programok elfogadása óta eltelt időszakban jelentősen változtak az oktatás-kutatás szemléleti feltételei és feladatai. Előtérbe kerültek a hangsúlyozottan interdiszciplináris jellegű kutatások, a talaj, a víz- és a környezet tudomány területeken is. Ez indokolta, hogy a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma jogelődjénél, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen 2000-ben „A talaj, a víz és a környezet közötti kölcsönhatások” címmel új. doktori program induljon.
A doktori program támaszkodott a DATE 1993-ban akkreditált „Növénytermesztés-Agroökológia” PhD programjában kialakult tudományos tradíciókra, a kutatási hagyományokra, a program oktatóinak e téren szerzett kutatási tapasztalataira és eredményeire, valamint a kutatásokat támogató infrastruktúrára.
A rendszerváltás óta a gazdasági és társadalmi változások a talajtan és a kapcsolódó tudományágak területén is felerősítették azokat az új kutatási irányokat, melyeknek egyes elemei részben az előző kutatási programban is megvoltak. Azonban több figyelmet fordítunk a talajok pufferoló, átalakító és természetes öntisztuló képességének megismerésére, szabályozására, valamint a talajban és tágabban vett környezetében lejátszódó, a talaj minőségét nagymértékben befolyásoló jelenségek vizsgálatára és értelmezésére. Igényként jelentkezett azoknak a folyamatoknak a kutatása, amelyek a talaj és a talajvízkészletek szennyezéséhez vezettek.
A talajtan és talajhasználattan fejlesztését szolgáló programban az együttműködő egyetemek és kutatóintézetek tudományos tevékenységét oly módon sikerült ötvözni, hogy mind a közvetlenül érintett természettudományok, mind a műszaki tudományos szakterületek új kutatási irányai nagyobb hangsúlyt kaptak. Kiemelt célként fogalmazódott meg a szakterületen alkalmazható célravezető környezetvédelmi technológiák tudományos megalapozása és fejlesztése.
A kutatómunka legfontosabb alapja az Európában egyedülálló és elismert Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum szántóföldi multifaktoriális (vetésváltás x talajművelés x trágyázás x öntözés x növényszám x genotípus) 1984-ben alapított tartamkísérlet és azok tudományos eredményei. A program erősségének számított ezen kívül a nemzetközi beágyazottság, a hallgatók rendszeresen bemutatták eredményeiket nemzetközi konferenciákon.
2002-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002/2/III. sz. határozatával akkreditálta Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskolát (MAB kódszáma: D53).
Majd a MAB plénuma a 2003/5/II/1. sz. határozata alapján módosította a doktori iskola tudományterületi és tudományági besorolását: Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.4. Földtudományok), 4. Agrártudományok (4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok).
A korábbi doktori program és az új doktori iskola között folytonosságot jelent az is, hogy a Doktori Iskola vezetője dr. Nagy János DSc, programvezető.
A Doktori Iskola jelentősen kibővítette kutatási spektrumát, kiszélesítette a képzésben részt vevő oktatók körét. Ennek megfelelően az Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola bázisa szélesebb lett.
A Doktori Iskola több tudományág és kutatási terület – földművelés, földtudomány, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, talajhasználat, talajvédelem, talajjavítás, agrometeorológia, agrár-műszaki, kertészeti biotechnológia és a területfejlesztés – bevonásával kutatja a fenntartható mezőgazdálkodás leghatékonyabb módjait, módszereit és fejlesztési lehetőségeit. A kutatási program célja a mezőgazdálkodással kapcsolatos kutatások kiszélesítése.
A kutatási eredmények – elsősorban az Észak-Alföldi Régióban – megalapozzák a mezőgazdasági földhasználat és a területfejlesztés hatékonyságának javítását, biztosítva azt, hogy a beavatkozások környezetkímélők, valamint eleget tesznek a fenntartható gazdálkodás követelményeinek.
A Doktori Iskolában Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori program és Regionális tudományok doktori program működik.

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2019. október»
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tudományos Igazgatóság

Országos Doktori Tanács

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola 

Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola 

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma ¤ Kerpely Kálmán Doktori Iskola
Cím: Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Telefon: (+36 52) 508-392 ¤ Fax:52/508-460
Email: